Have a question?
Message sent Close

Courses

Sort By:
Bạn muốn huy động vốn từ cộng đồng nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Khóa học này sẽ giúp bạn từng bước xây dựng các bước để gọi vốn cộng đồng cho d...
Intermediate
11 Lectures
2 hours
For Founders
45 mins
Free
Storyboarding will give you a clear and full picture of the video and helps your team members to be on the same page, to make the perfect video you...
Intermediate
5 Lectures
45 mins
For a social venture to be successful, careful planning and budgeting are critical. This introductory course provides insights into practical budge...
Intermediate
5 Lectures
1 hour
Đối với một doanh nhân trẻ, CV có thể giúp bạn giới thiệu về bản thân một cách nghiêm túc và chuyên nghiệp tới những người mà bạn không quen. Curri...
Intermediate
5 Lectures
45 mins
For Founders
45 mins
Free
Đưa Sáng Kiến Của Bạn Ra Thế Giới Tại Youth Co:Lab, chúng tôi tin rằng việc phổ biến các cơ hội và nguồn lực một cách rộng rãi có sức ảnh hưởng qua...
Intermediate
5 Lectures
45 mins
For Founders
2 hours
Free
Các mục tiêu phát triển bền vững là công cụ rất hữu ích khi bạn muốn truyền đạt tới các đối tác và nhà tài trợ về những thay đổi mà bạn muốn thấy t...
Intermediate
8 Lectures
2 hours
Với tư cách một công ty khởi nghiệp mong muốn được phát triển, việc cập nhật thường xuyên cho các đối tác và các đơn vị hỗ trợ về sự phát triển và ...
Intermediate
7 Lectures
1 hour