Have a question?
Message sent Close

[SB105/VN] Bản kêu gọi hỗ trợ

58 students enrolled
0
0 reviews
  • Description
  • Curriculum
128073877_832500830935290_9070570990054376434_n

Bản kêu gọi hỗ trợ là gì?

Bản kêu gọi hỗ trợ là những thông tin mà doanh nghiệp của bạn gửi đến các nhà tài trợ tiềm năng và những người ủng hộ nhằm tìm kiếm hỗ trợ nguồn lực tài chính và phi tài chính. Mục đích của bản kêu gọi hỗ trợ là thuyết phục những người ủng hộ cộng tác với doanh nghiệp nhằm hướng mục tiêu tạo tác động chung trong tương lai.

Bản kêu gọi hỗ trợ có thể sử dụng cho những mục đích nào?

  • Giúp làm nổi bật danh mục sản phẩm & dịch vụ của tổ chức tại các sự kiện hoặc sử dụng cho mục đích truyền thông. Đây là phần 3 của bộ hồ sơ chung bao gồm Bản giới thiệu một trangBản đánh giá năng lực tiếp cận người dùng và thị trường 
  • Chia sẻ cho đối tác và những người đang hỗ trợ các doanh nghiệp xã hội
  • Đối tượng nhận tài liệu này nên là người ủng hộ/đối tác mục tiêu mà bạn đang cố gắng thuyết phục tham gia

Tìm hiểu thêm về đối tác chuyên môn của chúng tôi:

Zahin Hussain

Zahin là Điều phối viên Hỗ trợ Khởi nghiệp tại Youth Co:Lab. Zahin có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động gây quỹ, quan hệ đối tác đa lĩnh vực và khởi nghiệp xã hội, đồng thời tham gia tích cực vào công tác đào tạo và phát triển các doanh nghiệp xã hội do thanh niên lãnh đạo. Trong thời gian theo học chương trình Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) tại Hàn Quốc, Zahin phụ trách xây dựng trung tâm khởi nghiệp tạo tác động tại Đại học Hanyang nhằm cung cấp cho thanh niên cơ hội tiếp cận với hoạt động đào tạo, mạng lưới hợp tác và nguồn tài trợ phong phú. Zahin trước đây từng là Giám đốc Đối tác của Chương trình Thanh niên Châu Á tại Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Tại ADB, Zahin đã quản lý công tác truyền thông để thành lập Quỹ Ủy thác Giáo dục trị giá hàng triệu đô la nhằm cung cấp tài chính cho các dự án giáo dục đổi mới.