[SB207/VN] Giá trị tác động

Kinh doanh công bằng là kinh doanh trách nhiệm. Chúng ta cần hiểu tầm quan trọng của việc coi sự liêm chính và thực hành quản trị doanh nghiệp tốt là một phần của mô hình kinh doanh. Thông qua mô-đun này, chúng ta sẽ được học về mối quan hệ giữa lòng tin, sự liêm chính và việc đạt được tác động cũng như kết quả kinh doanh tốt hơn.

Tìm hiểu về đối tác tri thức của chúng tôi

FairBiz là chương trình Thúc đẩy Môi trường Kinh doanh Công bằng ở ASEAN của UNDP do Chính phủ Vương quốc Anh tài trợ. Chúng tôi tin rằng các quốc gia chỉ có thể đạt được tiềm năng kinh tế – xã hội nếu họ có môi trường quản trị cho phép tất cả các doanh nghiệp phát triển một cách công bằng và liêm chính. Chúng tôi tập hợp các bên liên quan từ chính phủ, khối tư nhân và các tổ chức xã hội dân sự ở ASEAN để cùng tạo ra môi trường quản trị này với sự hỗ trợ về mặt chuyên môn cũng như các nguồn lực khác. Tìm hiểu thêm về FairBiz tại đây.

Section

1
Phần 1: Thế nào là Kinh doanh công bằng?
2
Phần 2: Tại sao kinh doanh công bằng lại quan trọng?
3
Phần 3: Biểu mẫu đơn giản – Cam kết kinh doanh liêm chính
4
Phần 4: Chuẩn hóa và chia sẻ nguyên tắc đạo đức
5
Phần 5: Tìm hiểu thêm và nguồn học liệu
6
Phần 6: Nộp bài tập
Enrolled: 2 students
Duration: 1 hour
Lectures: 6