Have a question?
Message sent Close

Tiếng Việt

Bạn muốn huy động vốn từ cộng đồng nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Khóa học này sẽ giúp bạn từng bước xây dựng các bước để gọi vốn cộng đồng cho d...
Intermediate
11 Lectures
2 hours
For Founders
45 mins
Free
Storyboarding will give you a clear and full picture of the video and helps your team members to be on the same page, to make the perfect video you...
Intermediate
5 Lectures
45 mins
For a social venture to be successful, careful planning and budgeting are critical. This introductory course provides insights into practical budge...
Intermediate
5 Lectures
1 hour
Đối với một doanh nhân trẻ, CV có thể giúp bạn giới thiệu về bản thân một cách nghiêm túc và chuyên nghiệp tới những người mà bạn không quen. Curri...
Intermediate
5 Lectures
45 mins
For Founders
45 mins
Free
Đưa Sáng Kiến Của Bạn Ra Thế Giới Tại Youth Co:Lab, chúng tôi tin rằng việc phổ biến các cơ hội và nguồn lực một cách rộng rãi có sức ảnh hưởng qua...
Intermediate
5 Lectures
45 mins
For Founders
2 hours
Free
Các mục tiêu phát triển bền vững là công cụ rất hữu ích khi bạn muốn truyền đạt tới các đối tác và nhà tài trợ về những thay đổi mà bạn muốn thấy t...
Intermediate
8 Lectures
2 hours
Với tư cách một công ty khởi nghiệp mong muốn được phát triển, việc cập nhật thường xuyên cho các đối tác và các đơn vị hỗ trợ về sự phát triển và ...
Intermediate
7 Lectures
1 hour
Bản kêu gọi hỗ trợ là gì? Bản kêu gọi hỗ trợ là những thông tin mà doanh nghiệp của bạn gửi đến các nhà tài trợ tiềm năng và những người ủng hộ nhằ...
Beginner
4 Lectures
30 mins
Những công ty khởi nghiệp mới gia nhập thị trường có thể làm gì để thể hiện giá trị của mình? Chia sẻ câu chuyện người dùng là một phương pháp hiệu...
Beginner
4 Lectures
30 mins
Pitch deck, hay bản thuyết trình gọi vốn, là một trong những tài liệu vô cùng quan trọng của các công ty khởi nghiệp. Bản thuyết trình gọi vốn giúp...
Beginner
6 Lectures
1 hour
For Founders
1 hour
Free
Elevator Pitch là gì? Hãy tưởng tượng bạn đang ở trong thang máy (elevator) hoặc một tình huống ngẫu nhiên với nhà đầu tư, có thể là khách hàng hoặ...
Beginner
6 Lectures
1 hour
Bản giới thiệu một trang  (One Pager) là tài liệu tổng quan ngắn gọn về ý tưởng, dự án hoặc công ty khởi nghiệp của bạn. Các thông tin trong bản gi...
Beginner
6 Lectures
1 hour