Tiếng Việt

Tiếng Việt
30 mins
Free
Bản kêu gọi hỗ trợ là gì? Bản kêu gọi hỗ trợ là những thông tin mà doanh nghiệp của bạn gửi đến các nhà tài trợ tiềm năng và những người ủng hộ nhằ...
Beginner
4 Lectures
30 mins
Những công ty khởi nghiệp mới gia nhập thị trường có thể làm gì để thể hiện giá trị của mình? Chia sẻ câu chuyện người dùng là một phương pháp hiệu...
Beginner
4 Lectures
30 mins
Pitch deck, hay bản thuyết trình gọi vốn, là một trong những tài liệu vô cùng quan trọng của các công ty khởi nghiệp. Bản thuyết trình gọi vốn giúp...
Beginner
6 Lectures
1 hour
Tiếng Việt
1 hour
Free
Elevator Pitch là gì? Hãy tưởng tượng bạn đang ở trong thang máy (elevator) hoặc một tình huống ngẫu nhiên với nhà đầu tư, có thể là khách hàng hoặ...
Beginner
6 Lectures
1 hour
Bản giới thiệu một trang  (One Pager) là tài liệu tổng quan ngắn gọn về ý tưởng, dự án hoặc công ty khởi nghiệp của bạn. Các thông tin trong bản gi...
Beginner
6 Lectures
1 hour