Instructor Bio

Đồng sáng tạo vào năm 2017 bởi Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Citi Foundation, Youth Co:Lab được xây dựng với mục đích thiết lập một chương trình nghị sự chung cho các quốc gia trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương nhằm đầu tư và trao quyền cho thanh niên để hiện thực hóa các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) thông qua kỹ năng lãnh đạo, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy tinh thần doanh nhân. Bằng cách phát triển các kỹ năng của thanh niên trong thế kỷ 21, đồng thời xúc tiến và duy trì các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp xã hội do thanh niên lãnh đạo trên toàn khu vực, Youth Co:Lab định vị người trẻ là đối tượng trung tâm để giải quyết những thách thức cấp thiết nhất của khu vực. Ngoài việc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, Youth Co:Lab cũng hợp tác chặt chẽ với nhiều bên liên quan, bao gồm chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự và khu vực tư nhân để tăng cường hệ sinh thái khởi nghiệp và thúc đẩy các chính sách hỗ trợ và cho phép thanh niên đi đầu trong việc tìm kiếm và phát triển các giải pháp mới cho các vấn đề xã hội và môi trường trong cộng đồng của họ. Tìm hiểu thêm thông tin tại http://youthcolab.org.

Teacher Courses

Tiếng Việt
30 mins
Free
Bản kêu gọi hỗ trợ là gì? Bản kêu gọi hỗ trợ là những thông tin mà doanh nghiệp của bạn gửi đến các nhà tài trợ tiềm năng và những người ủng hộ nhằ...
Beginner
4 Lectures
30 mins
Add to Wishlist
Free
Những công ty khởi nghiệp mới gia nhập thị trường có thể làm gì để thể hiện giá trị của mình? Chia sẻ câu chuyện người dùng là một phương pháp hiệu...
Beginner
4 Lectures
30 mins
Add to Wishlist
Free
Pitch deck, hay bản thuyết trình gọi vốn, là một trong những tài liệu vô cùng quan trọng của các công ty khởi nghiệp. Bản thuyết trình gọi vốn giúp...
Beginner
6 Lectures
1 hour
Add to Wishlist
Free
Tiếng Việt
1 hour
Free
Elevator Pitch là gì? Hãy tưởng tượng bạn đang ở trong thang máy (elevator) hoặc một tình huống ngẫu nhiên với nhà đầu tư, có thể là khách hàng hoặ...
Beginner
6 Lectures
1 hour
Add to Wishlist
Free
Bản giới thiệu một trang  (One Pager) là tài liệu tổng quan ngắn gọn về ý tưởng, dự án hoặc công ty khởi nghiệp của bạn. Các thông tin trong bản gi...
Beginner
6 Lectures
1 hour
Add to Wishlist
Free