Youth Co:Lab Việt Nam

Chương trình Youth Co:Lab Springboard là một nền tảng ươm tạo cho các doanh nhân trẻ để hiện thực hóa các giải pháp kinh doanh sáng tạo thúc đẩy mục tiêu phát triển bền vững (SDG) thành các doanh nghiệp bền vững.


Đồng sáng tạo vào năm 2017 bởi Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Citi Foundation, Youth Co:Lab được xây dựng với mục đích thiết lập một chương trình nghị sự chung cho các quốc gia trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương nhằm đầu tư và trao quyền cho thanh niên để hiện thực hóa các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) thông qua kỹ năng lãnh đạo, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy tinh thần doanh nhân. Bằng cách phát triển các kỹ năng của thanh niên trong thế kỷ 21, đồng thời xúc tiến và duy trì các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp xã hội do thanh niên lãnh đạo trên toàn khu vực, Youth Co:Lab định vị người trẻ là đối tượng trung tâm để giải quyết những thách thức cấp thiết nhất của khu vực. Ngoài việc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, Youth Co:Lab cũng hợp tác chặt chẽ với nhiều bên liên quan, bao gồm chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự và khu vực tư nhân để tăng cường hệ sinh thái khởi nghiệp và thúc đẩy các chính sách hỗ trợ và cho phép thanh niên đi đầu trong việc tìm kiếm và phát triển các giải pháp mới cho các vấn đề xã hội và môi trường trong cộng đồng của họ. Tìm hiểu thêm thông tin tại http://youthcolab.org.

5 mô-đun trực tuyến giúp bạn khởi tạo hoặc phát triển doanh nghiệp xã hội của mình:

  • [SB101/VN] Bản giới thiệu một trang: Bản giới thiệu một trang (One Pager) là tài liệu tổng quan ngắn gọn về ý tưởng, dự án hoặc công ty khởi nghiệp của bạn.
  • [SB102/VN] Elevator Pitch: Elevator Pitch là bản giới thiệu ngắn gọn, trong phần này chúng tôi sẽ sử dụng thuật ngữ Elevator Pitch. Hãy tưởng tượng bạn đang ở trong thang máy (elevator) hoặc một tình huống ngẫu nhiên với nhà đầu tư, có thể là khách hàng hoặc đối tác tiềm năng.
  • [SB103/VN] Kỹ năng thuyết trình gọi vốn hiệu quả: Pitch deck, hay bản thuyết trình gọi vốn, là một trong những tài liệu vô cùng quan trọng của các công ty khởi nghiệp.
  • [SB104/VN] Khả năng tiếp cận người dùng và thị trường: Những công ty khởi nghiệp mới gia nhập thị trường có thể làm gì để thể hiện giá trị của mình?
  • [SB105/VN] Bản kêu gọi hỗ trợ: Bản kêu gọi hỗ trợ là những thông tin mà doanh nghiệp của bạn gửi đến các nhà tài trợ tiềm năng và những người ủng hộ nhằm tìm kiếm hỗ trợ nguồn lực tài chính và phi tài chính.

CÁC MODULE TRỰC TUYẾN

Trịnh Khánh Hạ, Tổng giám đốc Vulcan Augmetics
Theo dõi Youth Co:lab Việt Nam tại fanpage của chúng tôi!